LMRA en Toolboxmeeting: Check met Inspect4All de veiligheid op de werkvloer

De LMRA en Toolboxmeeting zijn twee verplichte onderdelen voor een VCA Certificaat. Beiden hebben het doel om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en kan grote gevolgen hebben voor medewerkers en het bedrijf.

LMRA neemt risico’s weg

In de nieuwe gepubliceerde VCA*, VCA** en VCA Petrochomie zal de LMRA check worden geïntroduceerd. LMRA staat voor Laatste Minuut Risico Analyse. Dit houdt in dat een werknemer voor aanvang van zijn werkzaamheden een laatste check moet uitvoeren, waarbij de focus ligt op de veiligheidsaspecten van de klus.

Het doel van een LMRA is het wegnemen van risico’s en gevaarlijke omstandigheden op de werkvloer die tot een incident kunnen leiden. De werknemer moet de LMRA zelf uitvoeren, wat het voordeel heeft dat de juiste voorbereidingswerkzaamheden worden getroffen. Er kan pas met de klus worden gestart, als alle gevaren geëlimineerd zijn. De LMRA is dus een pro-actief hulpmiddel om incidenten op de werkvloer te voorkomen

Praten over veiligheid met Toolboxmeetings

Bedrijven met een VCA** certificaat zijn naast de LMRA verplicht om minimaal tien keer per jaar een toolboxmeeting met alle medewerkers organiseren. Een toolboxmeeting is een werkoverleg om de veiligheid op de werkplek te bevorderen.

Een goede toolboxmeeting duurt ongeveer 15 tot 20 minuten en gaat over een actueel onderwerp op de werkvloer. Elke meeting start met het bewust maken van het gevaar en eindigt met werkafspraken die nageleefd moeten worden. De gemaakte afspraken en aanwezigen van de toolboxmeeting moeten geregistreerd worden.

LRMA check en Toolboxmeeting in Inspect4All

Een LRMA check en een Toolboxmeeting vragen van het bedrijf en medewerkers extra administratieve lasten. Niet iedereen zit daar altijd op te wachten. Om ervoor te zorgen dat de focus toch op de veiligheid blijft te liggen kunnen deze digitaal uitgevoerd worden. Daarmee controleert u veilig en snel de veiligheid in de werkvloer, zonder dat dit extra tijd kost.

In de template store van Inspect4All staan formulieren voor een LRMA check en Toolboxmeetings klaar die direct gebruikt kunnen worden. Probeer Inspect4All nu 14 dagen gratis en digitaliseer uw LRMA check en Toolboxmeetings.

btn_probeer_nu_gratis