Video bibliotheek

 

Selecteer een categorie

Formulieren bouwen

Maak uw formulier in de Inspect4All portal

In deze video legt Milan u snel uit waar u begint met het bouwen van een formulier in Inspect4All.


 

Hoe gebruik ik kant en klare Inspect4All formulieren?

In deze video laat Milan u zien hoe de Inspect4All Template Store werkt om een kant en klaar formulier direct te gebruiken. In onze Template Store staan formulieren direct voor u klaar. Onder andere veel vastgoed formulieren. Maar ook algemene formulieren, BHV en andere veiligheidsformulieren, ISO 9001 formulieren, HACCP formulieren, formulieren voor installateurs, kwaliteitsmanagement formulieren, milieu formulieren en schoonmaak formulieren.


 

Hoe voeg ik een audit element toe aan een formulier?

In deze video leert u hoe u een audit element toevoegt aan een formulier in Inspect4All. Een audit element bestaat uit een vraag en simpele antwoord buttons. De kleur van deze buttons is aanpasbaar, waardoor de vraag makkelijk in te vullen is door de inspecteur.


 

Hoe kan ik statische tekst toevoegen aan Inspect4All formulieren en deze stijlen?

In deze video leert u hoe u een statisch tekstelement toevoegt aan uw formulieren. Ook leert u wat de verschillende stijling mogelijkheden zijn.


 

Hoe kopieer ik rijen binnen hetzelfde of naar een ander formulier binnen Inspect4All?

In deze video leert u hoe u bestaande rijen in een Inspect4All formulier gemakkelijk in een ander formulier opnieuw gebruikt door simpel te knippen en te plakken.


 

Hoe kopieer ik een formulier?

In deze video legt Milan u uit hoe u makkelijk en snel formulieren kunt kopiëren. Zo kunt u de complete inhoud van een formulier in een keer kopiëren en opslaan onder een nieuwe naam. Uw nieuwe formulier staat klaar in de pagina ‘mijn formulieren’.


 

Hoe gebruik ik bepaalde Inspect4All elementen opnieuw?


 

Hoe voeg ik een handtekening element toe in Inspect4All?

In deze video leert u hoe u het veld ‘digitale handtekening’ toevoegt, beheert en gebruikt in digitale formulieren.


 

Hoe maak ik een subformulier in Inspect4All

In deze video leert u een subformulier te maken. Een subformulier is een vraag met, afhankelijk van de waarde of het antwoord, meerdere subvragen.


 

Hoe vul ik velden automatisch in met Inspect4All?

In deze video leert u hoe u tekstvelden die regelmatig terugkomen in een formulier slechts één keer in hoeft te vullen. Dit kan door gebruik te maken van aliassen (@tekst).


 

Hoe bouw ik een formulier in Inspect4All

In deze video leert u hoe u digitale formulieren bouwt in Inspect4All.


 

Hoe vul ik adresgegevens automatisch in met Inspect4All?

In deze video leert u de adresgegevens in uw formulier op locatie automatisch in te vullen met behulp van de GPS button.


 

Hoe wijzig ik het icoon van een formulier?

In deze video leert u een formulier te voorzien van een eigen icoon, zodat u dit formulier in uw formulieren overzicht snel terugvindt.


 

Hoe herstel ik een formulier of haal een eerdere versie terug?

In deze video legt Milan u uit hoe u de historie van een eerder opgeslagen formulier kunt inzien en hoe u deze versie kunt terughalen. Zo kunt u een formulier makkelijk wijzigen naar een eerder opgeslagen versie.


 

Hoe laat ik veelgebruikte informatie automatisch terugkomen in een document?

In deze video ligt Milan u uit hoe u in Inspect4All specifieke informatie automatisch op specifieke plekken in het formulier laat terugkomen met behulp van server aliassen. Denk hierbij aan informatie van de gebruiker (inspecteur) of organisatie, algemene informatie als datum, tijdstip en locatie of documentinformatie als de naam van de draft, PDF en het formulier.

De serveraliassen zijn:
@user.name
@user.firstname
@user.lastname
@user.email
@organization.name
@draft.name
@draft.datetimecode
@form.name
@document.datetime
@document.datetimecode
@document.date
@document.time

Werken met formulieren

Hoe kan ik een afgerond Inspect4All document achteraf bewerken?

In deze video leert u een formulier dat al is afgerond achteraf te bewerken in Inspect4All.


 

Hoe kan ik mijn formulieren opslaan in mijn cloud service?

Met Inspect4All kunt u documenten opslaan in de door u gekoppelde cloudservice. In deze video leert u hoe u dit instelt en hoe u formulieren automatisch exporteert naar deze cloud service. In Inspect4All is het mogelijk een koppeling te maken met Dropbox, Google Drive, Microsoft One Drive en uw slack account.


 

Hoe exporteer ik meerdere documenten van een formulier?

In deze video legt Milan uit hoe u documenten van een specifiek formulier exporteert met Inspect4All. Zo kunt u makkelijk alle formulieren die in een bepaalde periode zijn gemaakt in een keer exporteren.


 

Hoe pas ik afgeronde documenten achteraf aan?

In deze video leert u hoe u reeds afgeronde formulieren naderhand aanpast en opnieuw rechtsgeldig opmaakt.


 

Hoe voer ik een inspectie uit met Inspect4All

In deze video leert u hoe u digitale formulieren invult (een digitale inspectie, audit of oplevering uitvoert) op uw tablet of smartphone met Inspect4All.


 

Hoe wijzig ik het icoon van een formulier?

In deze video leert u een formulier te voorzien van een eigen icoon, zodat u dit formulier in uw formulieren overzicht snel terugvindt.

Beheer

Hoe kan ik mijn formulieren opslaan in mijn cloud service?

Het is mogelijk om de formulieren die u in Inspect4All heeft gemaakt automatisch te exporteren naar een externe Cloud dienst of server. In deze video leert u formulieren automatisch te exporteren naar een dergelijke cloud service. In Inspect4All is het mogelijk een koppeling te maken met Dropbox, Google Drive, Microsoft One Drive en uw Slack account.


 

Hoe zorg ik dat er op locatie snel gewerkt kan worden?

In deze video leert u hoe u standaard instellingen aanpast in concepten, waardoor gegevens op locatie snel zijn ingevuld.
U kunt ook werken met aliassen, zodat de naam van bijvoorbeeld de inspecteur op bepaalde plekken in het document automatisch worden ingevuld. Bekijk hiervoor de video ‘hoe vul ik velden automatisch in met Inspect4All’.


 

Hoe exporteer ik gebruikersstatistieken met Inspect4All?

In deze video legt Milan uit hoe u de activiteit van Inspect4All gebruikers kunt downloaded om deze te analyseren.


 

Hoe geef ik collega’s toegang tot een concept?

In deze video leert u om een conceptformulier te koppelen aan een collega of groep.


 

Hoe maak ik gebruikersgroepen aan in Inspect4All?

In deze video leert u hoe u gebruikersgroepen aan maakt en beheert in Inspect4All. Zo wijst u specifieke gebruikers toe aan formulieren.


 

Hoe wijzig ik persoonlijke instellingen met Inspect4All?

In deze video leert u uw persoonlijke instellingen te wijzigen. Ook geeft deze video inzicht in de voorwaarden voor het beheren van formulieren in te instellen.


 

Hoe wijzig ik de iconen van formulieren?

In deze video leert u een formulier te voorzien van een eigen icoon, zodat u dit formulier in uw formulieren overzicht snel terugvindt.


 

Hoe herstel ik een formulier of haal een eerdere versie terug?

In deze video legt Milan u uit hoe u de historie van een eerder opgeslagen formulier kunt inzien en hoe u deze versie kunt terughalen. Zo kunt u een formulier makkelijk wijzigen naar een eerder opgeslagen versie.

Samenwerken met collega’s

Hoe kan ik mijn formulieren opslaan in mijn cloud service?

Met Inspect4All kunt u documenten opslaan in de door u gekoppelde cloudservice. In deze video leert u hoe u dit instelt en hoe u formulieren automatisch exporteert naar deze cloud service. In Inspect4All is het mogelijk een koppeling te maken met Dropbox, Google Drive, Microsoft One Drive en uw slack account.


 

Hoe zorg ik dat er op locatie snel gewerkt kan worden?

In deze video leert u hoe u standaard instellingen aanpast in concepten, waardoor gegevens op locatie snel zijn ingevuld.
U kunt ook werken met aliassen, zodat de naam van bijvoorbeeld de inspecteur op bepaalde plekken in het document automatisch worden ingevuld. Bekijk hiervoor de video ‘hoe vul ik velden automatisch in met Inspect4All’.


 

Hoe deel ik documenten automatisch na afronding van een formulier?

In deze video legt Milan u uit hoe u een afgerond formulier automatisch deelt via e-mail met Inspect4All. Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt dat in het concept is ingevuld.


 

Hoe deel ik een afgerond document via e-mail met Inspect4All?

In deze video legt Milan u uit hoe u een afgerond formulier kunt delen met Inspect4All. Ook ziet u waar u kunt controleren of het door u gedeelde document is geopend en/of gedownload. Dit geeft extra gewicht aan de rechtsgeldigheid van digitale handtekeningen.


 

Hoe deel ik digitale documenten veilig en zeker met Inspect4All?

In deze video leert u hoe u digitale documenten, bijvoorbeeld uw afgeronde PDF rapport, veilig en zeker deelt met Inspect4All. Deze feature ‘Shared Documents’ registreert wanneer het verzonden document is ontvangen en geopend. Dit geeft extra gewicht aan de rechtsgeldigheid van de digitale handtekening.


 

Hoe importeer ik gegevens uit Excel in Inspect4All?

In deze video leert u hoe u een gegevensdocument in de vorm van een Excel uploadt in Inspect4All. Zo voegt u bestaande gegevens makkelijk en snel toe aan formulieren.


 

Hoe bereid ik formulieren voor in Inspect4All?

In deze video leert u hoe u formulieren kunt voorbereiden in Inspect4All door velden vooraf in te vullen.


 

Hoe kan ik een afgerond Inspect4All document achteraf bewerken?

In deze video leert u een formulier dat al is afgerond achteraf te bewerken in Inspect4All.

PDF opmaken

Hoe laat ik een output document er strak en professioneel uitzien (stijlen) in Inspect4All?

In deze video leert u een Inspect4All formulier netjes op te bouwen, zodat uw PDF of Word output document er strak uit ziet.


 

Hoe laat ik een output document er strak en professioneel uitzien met Inspect4All? (scheidingslijn)

In deze video legt Milan u uit hoe u een Inspect4All document strak en netjes opmaakt in Word of PDF, door het invoegen van een separator element ofwel scheidingslijn.


 

Hoe deel ik documenten automatisch na afronding van een formulier?

In deze video legt Milan u uit hoe u een afgerond formulier automatisch deelt via e-mail met Inspect4All. Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt dat in het concept is ingevuld.


 

Hoe maak ik een rapport professioneel op met Inspect4All?

In deze video leert u hoe u een ingevuld formulier omzet in een professioneel rapport. Ook ziet u hoe u dit rapport professioneel opmaakt door de standaard instellingen te wijzigen. Denk hierbij aan het plaatsen van een afbeelding, uw logo, paginanummering, etc.


 

Hoe bereid ik formulieren voor in Inspect4All?

In deze video leert u hoe u formulieren kunt voorbereiden in Inspect4All door velden vooraf in te vullen.


 

Hoe vul ik adresgegevens automatisch in met Inspect4All?

In deze video leert u de adresgegevens in uw formulier op locatie automatisch in te vullen met behulp van de GPS button.


Hoe voeg ik een handtekening element toe in Inspect4All?

In deze video leert u hoe u het veld ‘digitale handtekening’ toevoegt, beheert en gebruikt in digitale formulieren.


 

Tips voor efficiënt werken

Tip: Weergave ‘Mijn formulieren’

Het is mogelijk om de weergave van uw pagina ‘mijn formulieren’ aan te passen van ‘button’ naar ‘lijst’ weergave. In deze video leert u hoe uw formulieren in een lijst worden weergegeven.


 

Tip: Rechtermuisknop

In deze video leert hoe u met de rechtermuisknop:
– formulieren snel bewerkt
– rijen in formulieren naar boven te plaatst
– documenten verwijdert


 

Tip: Sneltoetsen

In deze video leert u welke sneltoetscombinaties in Inspect4All u helpen nog sneller te werken.
Met deze sneltoetscombinaties kunt u:
– tekst vetgedrukt maken (CTRL+b)
– tekst schuingedrukt maken (CTRL+i)
– tekst onderlijnen (CTRL+u)
– tekst opzoeken (CTRL+f)
– formulieren of concepten opslaan (CTRL+s)


 

Tip: Formulier en concept historie inzien en herstellen

In Inspect4All kunt u met behulp van formulier- en concepthistorie zien wanneer en door wie er wijzigingen zijn gedaan binnen een formulier of concept. Ook kunt u eerdere versies herstellen.

 
 
Bekijk alle instructievideo’s